Czy JIT w PHP8 przyspieszy moją stronę?

Obrazek dla Czy JIT w PHP8 przyspieszy moją stronę?

PHP 8.0 to znacząca wersja języka programowania PHP, która wprowadziła wiele nowości, w tym długo oczekiwany kompilator JIT (Just-In-Time), który od tej wersji jest wbudowany w PHP. Czy wykorzystanie JIT przyspieszy działanie aplikacji webowych na równi z wprowadzonym od PHP5.5 OpCache? Dowiedz się czy podniesie on wydajność Twojej aplikacji.

Co to jest PHP JIT?

PHP JIT, czyli "Just-In-Time" to innowacyjna technologia optymalizacyjna dla języka programowania PHP, która umożliwia dynamiczne kompilowanie kodu źródłowego PHP na efektywny kod maszynowy w trakcie wykonywania. W przeciwieństwie do tradycyjnego interpretowania kodu PHP w czasie rzeczywistym, PHP JIT pozwala na konwersję często wykonywanych fragmentów kodu w szybki i zoptymalizowany kod maszynowy. Efektem tego jest znacznie zwiększona wydajność strony internetowej, co przekłada się na szybsze wczytywanie zawartości, skrócenie czasu ładowania i lepsze doświadczenia użytkowników.

Wprowadzenie JIT do PHP ma na celu zwiększenie prędkości działania kodu PHP poprzez kompilowanie go w bardziej wydajny kod maszynowy. W skrócie, PHP JIT działa następująco:

  • Analiza kodu źródłowego: JIT analizuje kod źródłowy PHP i identyfikuje fragmenty, które są często wykonywane i mogą być optymalizowane.
  • Kompilacja: Wybrane fragmenty kodu są kompilowane do kodu maszynowego, co może przyspieszyć ich wykonywanie.
  • Buforowanie: Skompilowane fragmenty mogą być buforowane, aby uniknąć ponownego kompilowania tych samych fragmentów przy kolejnych wywołaniach.
  • Wykonanie: Kompilowany kod jest wykonywany w trakcie działania programu, co pozwala na uzyskanie lepszej wydajności.
php jit diagram
Diagram działania JIT/OPCache

Powyższy diagram prezentuje logikę działania procesu. Jeśli skryptu nie ma w OPCache, przechodzi on proces jego budowy, a jeśli jest – przechodzi kompilację. Jeśli jednak był już skompilowany wcześniej – zwracany jest bezpośrednio jako kod maszynowy.

Jak PHP JIT może się przydać Twojej witrynie?

PHP 8.0 i nowsze wersje mają możliwość korzystania z technologii JIT w celu poprawy wydajności wykonywania kodu PHP. Skompilowany kod maszynowy wykonywany jest zdecydowanie sprawniej niż interpretowany kod PHP. Jednak obecnie, nie zawsze osiągany zysk może być tak duży, choć w przypadku długo-wykonujących się zadań, zysk może sięgnąć 1.5x do nawet 2x na wydajności. Skuteczność JIT zależy od rodzaju aplikacji i sposobu jej zakodowania.

php8 jit porównanie
Porównanie PHP8 z JIT i bez. Źródło: www.php.net

Jak widać na tę chwilę samo wykorzystanie JIT w PHP8 nie sprawi że Twój WordPress z miejsca przyspieszy, choć w przyszłości, wraz z rozwojem oprogramowania nie jest to wykluczone.

Opcache czy JIT dla webaplikacji?

OPCache i JIT mogą być używane wspólnie, w zależności od potrzeb aplikacji i środowiska. Jednak jeśli masz aplikację webową opartą na PHP, wykorzystuj najpierw OPCache jako podstawowy mechanizm buforowania kodu, aby uniknąć ciągłego tłumaczenia kodu PHP na opkody. Dopiero następnym krokiem może być próba wykorzystania JIT.

Dla większości aplikacji OPCache jest kluczowym elementem optymalizacji, a JIT może stanowić dodatkową zaawansowaną opcję w celu uzyskania jeszcze lepszej wydajności dla konkretnych fragmentów kodu.

opcache w php
OPCache w PHP konieczne do aktywacji JIT.

Konfiguracja JIT w PHP – omówienie

Za pomocą php.ini możesz aktywować JIT po upewnieniu się że moduł OPCache jest również aktywny.

opcache.jit=tracing
W tym trybie, JIT nie kompiluje kodu PHP w pełni do kodu maszynowego od razu. Zamiast tego, JIT śledzi, które części kodu są często wykonywane i rejestruje te informacje. Kiedy dany fragment kodu jest wykonywany wystarczająco często (według ustalonych kryteriów), JIT może zdecydować się na pełne skompilowanie tego fragmentu do kodu maszynowego, co może poprawić wydajność.

Tryb „tracing” może być przydatny w scenariuszach, gdzie JIT jest testowany lub gdy istnieje potrzeba zoptymalizowania wydajności kodu bez natychmiastowego pełnego kompilowania wszystkich fragmentów.

opcache.jit=function
W tym trybie, JIT koncentruje się na kompilowaniu poszczególnych funkcji z kodu źródłowego PHP do kodu maszynowego, gdy są one wywoływane. Oznacza to, że tylko te funkcje, które są rzeczywiście wykonywane, są kompilowane w kod maszynowy, co może przyczynić się do lepszej wydajności i optymalizacji.

Tryb „function” może być szczególnie przydatny w sytuacjach, gdzie ważne jest zoptymalizowanie wydajności wyłącznie dla określonych funkcji lub fragmentów kodu, które są często używane, bez konieczności kompilowania całego kodu PHP.

opcache.jit może przyjmować również wartości liczbowe w celu dokładniejszej konfiguracji. Więcej ustawień znajdziesz w RFC

JIT w PHP8 a witryny – podsumowanie.

Wydajność JIT (Just-In-Time) w PHP dla niektórych typów aplikacji, takich jak oprogramowanie typu WordPress, może być zmienna i w niektórych przypadkach nawet mniejsza niż oczekiwano. Jednak warto zrozumieć, że JIT to technologia, która jest wciąż rozwijana i ewoluująca, a obecne wyniki wydajności niekoniecznie muszą przekładać się na przyszłe osiągnięcia.

W przyszłości, w miarę jak PHP JIT się rozwija, można oczekiwać, że jego wydajność będzie coraz bardziej zróżnicowana w zależności od aplikacji i ich charakterystyki. Dlatego warto śledzić aktualizacje i ewolucję PHP JIT oraz testować wydajność w kontekście własnych projektów, aby ocenić, czy i jakie korzyści może przynieść w przyszłości.

Tagi
Podoba Ci się? 0
Miniaturka Adam
Adam

Idealistyczny DevOps/Backend developer po służbie w formacji I-szej linii wsparcia, od 9 lat sercem związany z HitMe, przez którego teraz na blogu pojawia się tyle artykułów poświęconych platformie WordPress ;-).