Kopie zapasowe WordPress

Jak wykonać i przywrócić kopie zapasowe w Wordpress


img

Dowiesz się: Jak wdrożyć kopie zapasowe dla Wordpress® dla mniej i bardziej ambitnych użytkowników.

Ze względu na dostępność darmowych wtyczek do wykonywania kopii zapasowej WordPress, łatwość oraz funkcjonalność ich zastosowania w wersjach darmowych – Poradnik został podzielony na dwie części.

Część I obejmuje wykorzystanie wtyczki UpdraftPlus w wersji darmowej (FREE) oraz wykorzystanie do celów magazynowania konta Google (Dysk Google).
W części II dla bardziej zaawansowanych opisujemy wykorzystanie darmowej wersji wtyczki BackWPup (FREE) z dokładniejszym wytłumaczeniem aspektów strategii kopii zapasowych.

 

I. Łatwiejsza kopia zapasowa czyli UpdraftPlus

Uwaga: UpdraftPlus nie dysponuje możliwością tworzenia i odkładania kopii zapasowych lokalnie na dysku serwera – jeśli posiadamy dostęp do zewnętrznego serwera FTP lub innej usługi jak Dropbox, dysk Google wtedy wtyczka jest dla nas, gdyż obsługuje jedynie tzw. magazyny zdalne.

Poniżej znajduje się lista porównań dostępnych funkcjonalności wersji darmowej UpdraftPlus (FREE) oraz UpdraftPlus (Premium)

Lista funkcjonalności

Klikamy “Zainstaluj teraz“, a po zainstalowaniu włączamy wtyczkę klikając na przycisk “Włącz“.

W menu bocznym WordPress w pozycji Ustawienia -> UpdraftPlus Backups dojdzie nowa pozycja z ustawieniami wtyczki UpdraftPlus

Do dyspozycji mamy 5 zakładek:


[ Bieżący status ] z ostatnimi istotnymi informacjami
[ Istniejące kopie zapasowe (x) ] – wyświetla listę wykonanych i dostępnych kopii zapasowych
[ Ustawienia ] – główne ustawienia zadania kopii zapasowej
[ Narzędzia zaawansowane ] – dla doświadczonych
[ Premium / Rozszerzenia ] – ustawienia dla wersji płatnej oraz dodatków

Wtyczka jest stworzona z myślą o niedoświadczonych użytkownikach, którym zależy na prostocie wykonania i odzyskania kopii zapasowej swojej strony.
Dlatego już po instalacji i aktywacji wtyczki możemy bezpośrednio wykonać kopię strony, zgodnie z informacją:
Aby wykonać kopię zapasową, po prostu kliknij przycisk “Backup Now”. Aby zmienić ustawienia domyślne tego, co ma zostac skopiowane, aby skonfigurować zaplanowane kopie, aby wysłać kopie do lokalizacji zdalnych (rekomendowane) oraz więcej, przejdź do zakładki “Ustawienia”

Szczegółowo strategia kopii zapasowej została poruszona poniżej w części II tego Poradnika – dlatego zachęcamy do przeczytania całego artykułu jeśli zależy Ci na obszerniejszym zgłębieniu tematu i dobraniu wtyczki pod Twoje wymagania.

Zakładamy scenariusz, w którym używamy Dysku Google jako naszego magazynu zdalnego do przechowywania kopii zapasowych naszej strony.

W zakładce [ Ustawienia ] wybieramy poprzez podświetlenie [ Google Drive ] i klikamy przycisk “Zapisz ustawienia”.

Następnie musimy przeprowadzić autoryzacje Google – klikamy w podany link w okienku informacyjnym i autoryzujemy użycie konta Google.

Na koniec klikamy [ Complete Setup ].
Prawidłowe sparowanie wtyczki z kontem Google będzie widoczne w informacji w panelu WordPress.

Sukces: Uwierzytelnianie Twojego Google Drive konta. Nazwa: Jan Kowalski. Twoje Google Drive wykorzystanie kontyngentu: 7.7 % używane, 14183.9 MB dostępne.

Następnie, na pierwszej zakładce [ Bieżący status ] klikamy w [ Zrób kopię teraz ]

Pojawi się okno modalne z wyborem zawartości kopii zapasowej. Zostawiamy zaznaczone wszystkie pola i klikamy w [ Zrób kopię teraz ].

Po chwili wynik wykonywania kopii zapasowej zostanie oznajmiony stosownym komunikatem. Gotowe. Kopia została wykonana.

Po kliknięciu w [ Istniejące kopie zapasowe (x) ] możemy zauważyć iż kopia na dysku Google jest widoczna i możliwa do przywrócenia lub pobrania na dysk lokalny komputera.

Przywracanie za pomocą UpdraftPlus Backup w takim wypadku jest proste. Wystarczy kliknąć w guzik [ Przywróć ] oraz zaznaczyć w oknie modalnym – co chcemy przywrócić z kopii zapasowej, do wyboru mamy:
[x] Wtyczki
[x] Motywy – tj. szablony strony
[x] Przesłane – tj. katalog wp-uploads
[x] Inne
[x] Baza danych

Klikamy [ Przywróć ].

Wtyczka pobierze z dysky Google naszą kopię zapasowa – następnie klikamy PONOWNIE [ Przywróć ] aby zacząć proces przywracania strony do tej, umieszczonej w kopii zapasowej.
Po zakończeniu procesu – otrzymamy stosowne podsumowanie informujące o wyniku procesu.

Gotowe. Strona została przywrócona do wersji z kopii zapasowej.

Prawda że proste?

II. Bardziej funkcjonalna – wtyczka BackWPup

Uwaga: Wtyczka w wersji darmowej – nie posiada funkcji automatycznego przywracania kopii zapasowej.

Pełna lista możliwości wtyczki w wersji darmowej (FREE) oraz w wersji płatnej (PRO) dostępna pod linkiem

Lista funkcjonalności

Klikamy [ Zainstaluj teraz ], a po zainstalowaniu włączamy wtyczkę klikając na przycisk [ Włącz ].

W lewym menu bocznym WordPress pojawi się nowa pozycja z opcjami wtyczki BackWPup.

[ Jobs ] – lista wszystkich zadań kopii zapasowych
[ Add new job ] – tu definiujemy nowe zadanie wykonania kopii zapasowej
[ Logs ] – dziennik zdarzeń – podczas wykonywania kopii zapasowych tworzone są logi, tu możemy prześledzić czy wszystko poszło zgodnie z planem, poznać szczegóły procesu. Logi te również wysyłane są w podsumowującym mailu po wykonaniu zadania.
[ Backups ] – lista wykonanych kopii zapasowych, tu
[ Settings ] – ustawienia wtyczki

Tworzenie kopii zapasowej

W celu wykonania kopii zapasowej naszej strony przechodzimy do pozycji w menu [ Add new job ]
Większość ustawień jest domyślnie zaznaczona, a poszczególne parametry możemy dopasować pod swoje wymagania.

Zakładka [ General ]

W zakładce “General” w pozycji “This job is a…” definiujemy co kopia zapasowa ma obejmować:
[x] Database backup – baza danych
[x] File backup – pliki – struktura strony WP
[x] Installed plugins list – lista pluginów w pliku tekstowym

Następna ważna pozycja to “Job Destination” ważne jest aby wskazać miejsce, w którym kopia ma być zapisana
do dyspozycji są następujące lokalizacje gdzie wyląduje kopia zapasowa:

[x] Backup to Folder – kopia zapasowa zostanie zapisana na serwerze hostingowym
[ ] Backup to Mail – kopia zapasowa wysyłana jest pocztą e-mail (Uwaga: z uwagę na wagę strony polecane TYLKO w przypadku małych kopii np. sama baza SQL)
[x] Backup to FTP – kopia zapasowa zostanie przesłana na serwer zewnętrzny za pośrednictwem protokołu FTP – w tym przypadku kopia nie odkłada się na serwerze, na którym jest strona – lecz zostaje przesłana w inne miejsce w celu np. zaoszczędzenia miejsca na dysku oraz bezpieczeństwa
[ ] Backup to Dropbox/S3/Microsoft Azure/Rackspace/Sugar Sync – analogicznie, kopia zapasowa zostanie przesłana na serwer z wykorzystaniem konkretnej usługi, o ile posiadamy w niej aktywne konto

Porada: po aktywowaniu którejkolwiek opcji, uaktywni się dodatkowa zakładka z parametrami wybranego miejsca docelowego kopii zapasowej

Zakładka [ Schedule ]

Do wyboru opcje aktywacji zadania kopii zapasowej

[ ] manual only – ręczne włączanie zadania wykonania kopii, w tym trybie każdorazowo będziemy musieli zalogować się do panelu WordPress i uruchomić wykonywanie kopii zapasowej ręcznie
[x] with WordPress cron – zalecane – w celu aktywowania zadania wykonania kopii zapasowej zostanie użyty harmonogram zadań WordPress

 

W zależności jak często wykonywane są zmiany na stronie, jak istotne będzie posiadanie kopii zapasowej strony wybieramy odpowiedni interwał – jest to osobny temat, który obejmuje zasadność wykonywania i przetrzymywania kopii zapasowych. Istotne jest tu ilość miejsca na dysku, którym dysponujemy oraz wielkością strony.
W przypadku rozbudowanego bloga interwał może być ciut mniejszy.

Załóżmy że mamy do czynienia z rozbudowaną stroną firmową, bez kont użytkowników, a sama strona wraz z katalogiem wp-uploads nie zajmuje więcej niż 200 MB, a zmiany na stronie wykonywane są raz w miesiącu.

W taki przypadku możemy ustawić aby kopia wykonywała się raz w miesiącu.

[x] monthly / on 1 / 3:0 – tak ustawiony harmonogram spowoduje iż kopia wykona się o 3 nad ranem pierwszego dnia miesiąca.

Porada: istotnym jest fakt aby zadania kopii zapasowych wykonywały się w godzinach najmniejszej aktywności odwiedzających na stronie. Jeśli większość naszych odwiedzających pochodzi z Europy, są to godziny nocne. Tu warto ustawić zakres od 2:00 w nocy do 5:00 rano. Czyli zakres po ew. wewnętrznych kopiach serwerowych hostingu, a przed pierwszym odwiedzającym – kopia będzie już odłożona/przetransferowana(FTP)

 

Zakładka [ DB Backup ]

Dotyczy ustawień kopii zapasowej bazy danych SQL. Mamy tu możliwość wyboru tabel (domyślnie zaznaczone są wszystkie tebele WP) oraz włączenie/wyłączenie kompresji ZIP dla samego pliku zrzutu bazy danych.

 

Zakładka [ Files ]

Tu wskazuje się lub wyklucza konkretne foldery na serwerze, które mają lub nie mają wchodzić w skład kopii zapasowej. Ustawienie możemy dostosować pod siebie w zależności od struktury katalogów naszej strony. Domyślnie w omawianym przypadku nie zmieniamy w tej zakładce nic. Wszystkie ważne ustawienia dot. katalogów są domyślnie zaznaczone.

Np. możemy wykluczyć katalog “wp-uploads/”, który zajmuje najwięcej miejsca (przesłane obrazki i ich warianty rozmiarów).

Uwaga na miejsce!

Prędzej czy później kopie zapasowe czy to odkładane lokalnie na serwerze czy te przesyłane na zasoby zewnętrzne – zjadają miejsce. Czym większe kopie – tym dłuższe ich odzyskiwanie. Często jest to niepotrzebne i w zależności od możliwości można wprowadzić pewne optymalizacje co nazywamy strategią kopii zapasowych.

 

Porada: W przypadku np. bloga z dużą ilością zdjęć. Można utworzyć kilka zadań kopii zapasowej. Jedno pełne zawierające katalog wp-uploads/ – ta kopia wykonywana będzie rzadziej. W przypadku problemu – wysoce prawdopodobne jest że zdjęcia posiadamy na swoim komputerze, także ich odtworzenie nie będzie takie trudne – co innego i w szczególności kiedy treść tekstową tworzymy bezpośrednio w WordPress – i nie dysponujemy jej kopią na komputerze – warto utworzyć drugie zadanie wykonujące kopię bez katalogu wp-uploads, ale częściej. Dodatkowo często bawimy się w dodawanie różnych wtyczek. Warto byłoby mieć całą strukturę WP w kopii zapasowej. Możliwe jest też wyłączenie z kopii zapasowej folderu z wtyczkami. Możemy też rozważyć kopię zapasową samej bazy danych wskazując w zakładce “General”->This job is a… samo [Database backup]
Jak widać opracowanie strategii wykonywania zadań kopii zapasowej jest zależna od tego co i kiedy dzieje się na naszej stronie, oraz jaką ilością miejsca na dysku, prędkością łącza lub transferem dysponujemy.

Dodatkowe zakładki:

[ To:Folder ] wskazujemy lokalny folder na serwerze, domyślnie wtyczka BackWPup sama ustanawia tę lokalizację ale wedle woli możemy ją zmienić
File deletion: możemy ustalić ile kopii zapasowych ma być przechowywanych na serwerze – warto przyjrzeć się tej opcji w zależności od objętości naszej strony i harmonogramu kopii tak aby nie skończyło nam się miejsce na przydzielonym dysku serwera.
Na początek liczba [3] kopii, które są przetrzymywane, a kolejne nadpisują starsze jest dość rozsądna dla ogółu.

[ To:FTP ] jeśli dysponujemy zewnętrznym dostępem do serwera FTP podajemy tu dane autoryzacyjne, jeśli ich nie znamy – warto zapytać o nie administratora tej usługi.

Info: W związku z wymogami General Data Protection Regulation (GDPR) (pl. RODO) kopie zapasowe powinny być szyfrowane. Zgodnie z oficjalną informacją – ta funkcjonalność ma być wdrożona już niedługo

Porada: nie ma potrzeby każdorazowego klikania “Save changes” możemy dowolnie przełączać się pomiędzy zakładkami, a gdy wszystkie parametry zostaną ustawione – dopiero zapisać ustawienia zadania.

Przywracanie kopii zapasowej

BackWPup jest świetną wtyczką, umożliwiająca dostosowanie zadań kopii zapasowej pod siebie, nawet w wersji darmowej, jednak posiada ograniczenia w przypadku przywracania kopii zapasowych, w wersji damorwej (FREE) to zadanie trzeba wykonać to ręcznie i oddzielnie.
Zadanie składa się z dwóch procesów:
1) Import bazy danych SQL (np. za pomocą phpMyAdmin) więcej informacji pod adresem
http://wiki.hitme.pl/dosearchsite.action?queryString=phpmyadmin
2) Przegranie plików na serwer (np. za pomocą FileZilla) więcej informacji pod adresem
http://wiki.hitme.pl/display/wiki/FTP+przez+program+Filezilla

Natomiast w wersji płatnej – PRO
Przechodzimy na pozycję w menu BackWPup -> Backups i z listy wybieramy “Restore”

Kopie zapasowe z panelu DirectAdmin

Kopie zapasowe domen i stron internetowych, w tym stron opartych na WordPress możemy również wykonać z poziomu panelu DirectAdmin.

Więcej informacji na naszej Wiki pod adresem:
http://wiki.hitme.pl/dosearchsite.action?cql=siteSearch+~+%22backup%22&queryString=backup


Podziel się lub polub!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 + pięć =Zapraszamy do HitMe.pl


Twój obecny hosting Cię męczy i ...

…i nie masz czasu na ciągłe zmiany i szukanie nowych opcji? Wybierz naszą ofertę – znajdziesz u nas pakiet idealnie dopasowany do Twoich potrzeb, a jeśli go nie ma – chętnie przygotujemy indywidualne rozwiązanie, a wszystko to w sposób, który nie obciąży Cię finansowo.