Samodzielne tworzenie i przywracanie kopii zapasowej w DirectAdmin.

Obrazek dla Samodzielne tworzenie i przywracanie kopii zapasowej w DirectAdmin.

Kopie zapasowe. Backupy. Różne nazwy ale cel jest jeden – w razie awarii czy błędnych działań warto je posiadać. Zawsze. To jak maszyna czasu. Dzięki kopii zapasowej możemy wrócić do stanu sprzed wystąpienia problemu. Temat był wielokrotnie poruszany m.in w poradnikach takich jak:

Kopie zapasowe oraz Kopie zapasowe WordPress

ale tym razem zajmiemy się tworzeniem kopii zapasowej użytkownika z poziomu Panelu DirectAdmin.

W tym miejscu należy pamiętać o tym, iż na Hostingu WWW, Hostingu Elastycznym czy Hostingu pod WordPress® posiadamy oddzielne panele DirectAdmin dla powłoki WWW i powłoki poczty(MegaPoczta). Tak więc oddzielnie tworzymy i przywracamy kopie powłoki WWW i oddzielnie tworzymy i przywracamy powłokę MegaPoczty. I to rozdzielenie MegaPoczty w HitMe.pl jest nie lada atutem właśnie w przypadku kopii zapasowych. Jak działa MegaPoczta opisywaliśmy w artykule Mega Poczta w hostingu HitMe.pl.

Niniejszy poradnik opiera się na kopii z poziomu Użytkownika DirectAdmin i usługi Hostingu WWW, Hostingu Elastycznego lub Hostingu pod WordPress®.

Tworzenie kopii WWW.

W celu wykonania kopii zapasowej powłoki WWW, która zawiera strony internetowe, konta FTP, bazy danych i ustawienia domen logujemy się do panelu hostingowego DirectAdmin i wybieramy funkcję „Utwórz/Przywróć kopię zapasową” jak na poniższym przykładzie.

kopia zapasowa
Kopia zapasowa tylko powłoki WWW/FTP.

Następnie pozostawiamy zaznaczone wszystkie opcje aktywne i klikamy w przycisk „Utwórz kopię zapasową” .

kopia zapasowa
Panel Hostingowy. Tworzenie kopii zapasowej powłoki WWW.

Kopia taka będzie zawierać:

  • wszystkie domeny i sub-domeny oraz ich pliki
  • wszystkie bazy danych
  • wszystkie konta FTP
  • konta e-mail –  Ważne! W przypadku kopii zapasowej poczty musimy wykonać oddzielny backup, ta kopia nie będzie ich zawierała ponieważ nie są dostępne na tym serwerze

Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona informacja: Tworzenie kopii zapasowej (backupu) zostało dodane do kolejki. Otrzymasz wiadomość kiedy backup zostanie ukończony.

wiadomosc
Wiadomość o utworzeniu kopii zapasowej.

Przywracanie kopii WWW.

Analogicznie postępujemy w przypadku przywracania kopii zapasowej z tymże w narzędziu „Utwórz/Przywróć kopię zapasową” wybieramy przycisk „Przywróć kopię zapasową” .

backup
Panel Hostingowy. Przywracanie kopii zapasowej powłoki WWW.

Następnie z listy rozwijalnej zawierającej wykonane kopie zapasowe wybieramy tę, którą chcemy przywrócić.

Ważna informacja: Adresy e-mail w tym przypadku nie są zawarte w kopii zapasowej. Tę dopiero wykonamy w Panelu MegaPoczty. Po prostu możemy pozostawić zaznaczone.

Upewniamy się że na liście zaznaczone są interesujące nas pozycje i klikamy w przycisk „Przywróć” .

backup
Panel Hostingowy. Wybór kopii zapasowej powłoki WWW do przywrócenia.

Następnie zostanie wyświetlona informacja: Przywracanie będzie uruchomione w tle.

Po czym czekamy na wiadomość o zakończeniu przywracania kopii zapasowej.

backup
Wiadomość o przywróceniu kopii zapasowej.

Gotowe. Nasza powłoka WWW została przywrócona z kopii zapasowej.

Tworzenie kopii poczty.

W celu wykonania kopii zapasowej powłoki poczty (MegaPoczty), która zawiera wszystkie konta pocztowe oraz wiadomości e-mail logujemy się do panelu DirectAdmin dla MegaPoczty pod adresem https://mx1.hitme.net.pl:2222/ i wybieramy funkcję „Utwórz/Przywróć kopię zapasową” jak na poniższym przykładzie.

Kopia Poczty
Kopia zapasowa poczty wykonana z Panelu MegaPoczty.

Następnie postępujemy analogicznie jak w przypadku kopii powłoki WWW. Pozostawiamy zaznaczone wszystkie opcje aktywne i klikamy w przycisk „Utwórz kopię zapasową” .

kopia zapasowa
Panel MegaPoczty. Tworzenie kopii zapasowej powłoki e-mail.

Kopia taka będzie zawierać:

  • konta e-mail i wiadomości we wszystkich domenach
  • wszystkie ustawienia domeny – ta kopia będzie zawierała wpisy domen, bez plików, gdyż nie ma ich na serwerze MegaPoczty
  • bez baz danych – ta kopia nie będzie zawierała baz danych gdyż nie ma ich na serwerze MegaPoczty

Analogicznie jak w przypadku powłoki WWW po kliknięciu w przycisk „Utwórz kopię zapasową” zadanie utworzenia kopii zapasowej zostanie dodane do kolejki zadań. O wykonaniu kopii zapasowej zostaniemy poinformowani w wiadomości.

Przywracanie kopii poczty.

Tak samo jak w przypadku Panelu Hostingowego, gdy chcemy przywrócić pocztę na panelu MegaPoczty logujemy się do panelu DirectAdmin dla MegaPoczty pod adresem https://mx1.hitme.net.pl:2222/ i wybieramy funkcję „Utwórz/Przywróć kopię zapasową”.

Następnie z listy rozwijalnej zawierającej wykonane kopie zapasowe wybieramy tę, którą chcemy przywrócić.

Ważna informacja: Plik Użytkownika, konta FTP oraz bazy danych nie są zawarte w tej kopii zapasowej. Te są zawarte w kopii wykonanej w Panelu Hostingowym. Po prostu wszystko możemy pozostawić zaznaczone dla wygody..

Upewniamy się że na liście zaznaczone są interesujące nas pozycje i klikamy w przycisk „Przywróć” .

backup
Panel MegaPoczty. Wybór kopii zapasowej powłoki poczty do przywrócenia.

Następnie zostanie wyświetlona informacja: Przywracanie będzie uruchomione w tle.

Po czym czekamy na wiadomość o zakończeniu przywracania kopii zapasowej poczty. Otrzymamy ją z panelu MegaPoczty.

backup
Wiadomość o przywróceniu kopii zapasowej.

Gotowe. Nasza powłoka poczty została przywrócona z kopii zapasowej.

Dodaj komentarz